054-7595880
עגלת קניות
  
  דף הבית hr אודותינו hr מה חדש hr לשרותכם hr אומרים עלינו hr מבצעים hr מאמרים hr צור קשר
מוקו – בגדי תינוקות
hr hr hr
hr hr
hr
מאמרים

תקנון האתר

כללי

האתר:moku.co.il הינו חנות אלקטרונית הפועלת ברשת האינטרנט המופעלת על ידי מוקו, מיני מוצרים לתינוקות וילדים מניו זילנד. (להלן"Moku"). האתר moku.co.il מציע לגולשי האינטרנט הצעות בדבר רכישת מוצרים ושירותים שונים.


2. השם "moku.co.il" ו/או " moku"מתכוון לבעלי האתר ולמפעיליו.
3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
4. המוצרים המופיעים באתר משווקים גם למספר חנויות ברחבי הארץ.
5. המחיר המצוין ליד כל מוצר הינו המחיר הנקוב לאותו המוצר. כל המחירים המוצגים באתר moku.co.il כוללים מע"מ. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה או משלוח.
6. אין כפל מבצעים והנחות.
7. גולש המבצע פעולה באתר moku.co.il (להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "רוכש"), מצהיר עצם ביצוע הרכישה כי הוא מודע, מכיר ומסכים לכל הפרטים הרשומים בכל הסעיפים השונים בתקנון אתר moku.co.il וחלים על כל מבצע הפעולה דרך אתר moku.co.il . מבצע הפעולה מסכים למפורט בתקנון האתר ובסעיפים השונים ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד moku.co.il ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות moku.co.il ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
8. פרטי מבצע הפעולה כפי שהוזנו במערכת moku.co.il ישמשו את מפעילי האתר לשימוש פנימי בלבד, פרטי מבצע הפעולה לא יעברו על ידה לכל גורם אחר. פרט להעברת פרטי מבצע הפעולה לחברת האשראי לצורך קבלת אישור לביצוע עסקת רכישה. מבצע הפעולה מודע ומסכים לכך שפרטיו מצויים במערכת moku.co.il. על פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, אך ללא מסירת פרטיך האישיים באתר לא נוכל לחזור אליך ולהשלים את השרות.
9. מערכת moku.co.il מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המתבצעת ב moku.co.il, הרשום במערכת יהווה ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת רכישה.

אנא קרא את תקנון האתר במלואו, כיוון שתקנון האתר יהווה את הבסיס המשפטי לכול דיון בינך ובין moku.co.il. אם אינך מסכים לחלק מהתנאים ו/או לפרט מסוים בתקנון, אנא אל תבצע כל פעולה נוספת באתר.


ביצוע ההזמנה:

10. ביצוע הזמנת מוצר כרוך במעבר של מספר שלבים כפי שמפורטים באתר moku.co.il, יש לבחור את המוצר המבוקש, מידתו, צבעו, וסוג המשלוח, יש להזין את פרטי המשתמש, כולל דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח, ופרטי התשלום. רק לאחר מעבר דרך כל שלבי הרכישה וסיום תהליך הרכישה יקבל המשתמש מספר הזמנה ויהפוך ל"מבצע פעולה". מסירת פרטים שגויים עלולה לעקב או אף למנוע את אספקת המוצר שהזמין "מבצע הפעולה". במקרה והמוצר יחזור אלינו לאחר שנשלח אל "מבצע הפעולה" וזאת עקב מסירת פרטים חלקיים ו/או שגויים יחויב "מבצע הפעולה" בגין המשלוח.
11. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין. moku.co.il ו/או מי מטעמו איננו אחראי לטעות בביצוע רכישה הנגרמת עקב הזנת פרטים שגויים או פרטים אחרים על ידי הרוכש במערכת.
12. הזמנת "מבצע הפעולה" תכנס לתוקף רק לאחר שיובטח כי תשלום מלא בגין הרכישה עבר ל moku.co.il, אנו נבצע בדיקה מהירה של פרטי "מבצע הפעולה" על מנת לוודא כי התשלום אושר על ידי חברות כרטיסי האשראי. רק לאחר שנקבל אישור קבלת תשלום מחברת האשראי ההזמנה תיכנס לתוקף.
13. הזנת פרטי המשתמש באתר איננה מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של moku.co.il , רק משתמש שיאשר קבלת דיוור במקום המתאים לכך באתר יקבל במייל דיוור שיווקי מ moku.co.il.
14. משלוח דואר אלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה באתר moku.co.il ואינו מחייב את החברה. רק הרשום במחשב החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולה.
15. אם יחול שיבוש בקליטת אחד מהפרטים שנמסרו על ידי "מבצע הפעולה" ו/או טעות בתמונתם, תיאורם, עלותם ו/או כל פרט אחר יהיה moku.co.il רשאי לבטל את ההזמנה של "מבצע הפעולה" ועלות הרכישה תוחזר ל"מבצע הפעולה" במלואה. במקרה כזה "מבצע הפעולה" לא ישא בכל תשלום נוסף בגין הזמנה שבוטלה.
16. אספקת המוצר תעשה לכתובת אותה ציין הרוכש בעת הרכישה.
17. מוצר שאזל מהמלאי; האתר הינו דינאמי, מוצרים לעיתים אוזלים מהמלאי, על אף שהם עדיין נמצאים באתר. במקרה שמבצע הפעולה הזמין מוצר שאינו נמצא במלאי אנו ניצור עימו קשר באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הטלפון שמסר מבצע הפעולה בעת ביצוע ההזמנה, ונעדכנו כי המוצר שהזמין אזל מהמלאי.
18. במקרה שמוצר אזל מהמלאי אין אנו מתחייבים לספק אותו, מבצע הפעולה יוכל לבחור בין זיכוי כספי מוחלט עבור מוצר שהזמין והתשלום עבורו התקבל, אך המוצר אזל מהמלאי, או החלפת המוצר שהזמין והתשלום עבורו התקבל על פי השווי הכספי של אותו המוצר במוצר אחר באותו שווי כספי למוצר אחר הנמצא במלאי. בכל מקרה, במקרה של מוצר שאזל מהמלאי או במקרה של החזרת מוצר, moku או מי מטעמה לא יהיו אחראיים ולא ישאו בכול סוג של נזק (ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד) שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
19. חיוב "מבצע הפעולה" עקב רכישה שביצע באתר יתבצע רק לאחר שנוודא כי המוצר נמצא במלאי והוא זמין עבור "מבצע הפעולה"
20. במקרה בו לא אושרה עסקת הרכישה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה, לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני ו/או באמצעות דואר אלקטרוני עם moku.co.il על מנת להסדיר את התשלום בגין העסקה, המוצרים אותו הזמין הלקוח ישלחו ליעדם רק לאחר אישור התשלום מחברות האשראי ו/או יובטח כי תשלום מלא בגין הרכישה עבר ל Moku, דרך אחד מאמצעי התשלום האחרים העומדים לרשות הרוכש. והיה ולא הסדיר מבצע הפעולה את התשלום בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי להעביר את התשלום כפי שהוא, יהיו moku.co.il זכאים לבטל את הזמנתו.
21. במקרה כמו האמור בסעיף הקודם זמן האספקה ימנה רק לאחר שהובטח כי התשלום בגין הרכישה עבור במלואו ל Moku.
22. חשוב לציין, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ימנה ימי האספקה רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה moku.co.il זכאית לבטל את ההזמנה.

מוצרינו:

23. moku.co.il מציעה את מוצריה לרכישה באתר החברה, בעלות ובתנאים שתראה לנכון, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. moku.co.il זכאית להוסיף או לגרוע מוצרים על אלו המוצעים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שתראה לנכון. בנוסף זכאית moku.co.il לקבוע את עלות המוצרים, הכמויות מכל מוצר ואופן הרכישה על פי הנכון בעיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
24. חלק ממוצרי moku.co.il המוצעים לרכישה באתר מלווים בתעודת אחריות מטעם היצרן . האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על היצרן ולא על moku.co.il. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד moku.co.il ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות אלו אלא ליצרן בלבד.
25. לגבי מבצעים המתפרסמים באתר מעת לעת – הצעת המוצר בעלות המפורטת במבצע תהיה בתוקף רק במשך התקופה המפורטת בתנאי המבצע (במשך תקופת המבצע בלבד).

מדיניות החזרת מוצרים:

26. אנו מפרסמים את מוצרינו באתר בתום לב, אך ייתכן כי יהיו הבדלי גוון בין המוצר הסופי שאותו יקבל הלקוח, לבין התמונה ו/או התיאור באתר כפי שרואה אותה הרוכש. התמונות משמשות להמחשת המוצר בלבד. כך גם לגבי אריזת המוצר. לרוכש לא תהיה עילה לביטול העסקה או לטענה כלשהי כלפי moku.co.il עקב כך.
27. אנו עושים את מרב המאמצים על מנת לתת תאור אמיתי, נכון ומדויק למוצר ולמחירו. אך קורה וחלות טעויות בתיאור המוצרים ו/או במחיריהם. במקרה כזה אנו ניידע את המבצע הפעולה על הטעות. במקרה כזה ללקוח תהיה אפשרות לשנות את הזמנתו או לבטלה. במקרה כמו המתואר בסעיף זה, moku.co.il אינה מתחייבת לספק את המוצר.
28. הרוכש מוצר באתר moku.co.il רשאי לבטל את עסקת הרכישה שביצע ולהחזיר מוצר לחברתנו. ביטול עסקת רכישה יוכל להתבצע , על פי האמור בסעיף 29, ורק במקרה של אי התאמה בין המוצר שהוזמן על ידי הרוכש לבין המוצר שהתקבל, ו/או במידה והמוצר פגום ו/או הרוכש אינו שבע רצון מהמוצר שקיבל מחברתנו.
29. החזרת מוצר תתאפשר אך ורק ובנוהל הבא: הרוכש עדכן את Mokuבהודעה כתובה בצרוף פרטים מלאים (שם מלא, תעודת זהות, מספר הזמנה) ותאור הסיבה שבגינה החליט הרוכש להחזיר את המוצר, וכול זאת בתוך 14 יום מיום קבלת הרוכש את המוצר. הרוכש טרם השתמש במוצר שרכש. המוצר נמצא עדיין באריזתו המקורית. במידה והרוכש אינו עומד באחד התנאים הרשומים לעיל לא תתאפשר החזרת מוצר לחברת Moku . ולביטול עסקת הרכישה לא יהיה תוקף.
30. במקרה שהרוכש מעוניין להחזיר את המוצר עליו להחזיר את המוצר לחברת Moku על חשבונו ובאריזתו המקורית, שלם, נקי, וללא פגע בדואר רשום. במקרה והמוצר סופק כשהוא במצב פגום ו/או לא תקין, וזאת על פי שיקול דעת Moku, אזי החזרת המוצר תעשה על חשבון Moku.
31. במקרה שבו הרוכש בחר להחזיר את המוצר ל Moku והחזרת המוצר נעשית על פי הפרטים שתוארו בסעיפים 27-26 ואושרו על ידי Moku יוכל הרוכש לקבל את כספו בחזרה או להחליף את המוצר במוצר אחר באותו שווי כספי, ללא תשלום נוסף. מעבר לכך הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה ו/או החזרת מוצר.
32. מוצר שיוחזר לחברת Moku שלא עקב פגם, יעשה בתוך פחות מ: 14 ימי עבודה אך ורק כשהוא באריזתו המקורית ועדיין לא נפתח, הרוכש יוכל להחזירו ולקבל את שוויו הכספי של המוצר או את הזכות להחליפו במוצר אחר באותו שווי כספי של המוצר המוחזר.
33. מוצר שיוחזר לחברת Moku שלא על פי אחד מהתנאים הרשומים לעיל לא יחייב את Moku לקבלו בחזרה, לביטול העסקה לא יהיה תוקף, ולא יחייב את Moku להחזיר את שוויו הכספי לרוכש המחזיר את המוצר. Moku שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט באם הרוכש עמד בכל אחד מהתנאים המצוינים לעיל להחזרת מוצר. במידה ועל פי שיקול דעת Moku לא עמד הרוכש בכל תנאים שפורטו לעיל Moku לא תסכים לקבל את המוצר בחזרה, או שתוכל לתבוע את נזקיה מהרוכש, ולא תזכה את הרוכש בשוויו הכספי.
34. החלפת מוצר פגום במוצר זהה מותנת בהימצאות המוצר במלאי.
35. החזר כספי לרוכש, במידת הצורך, יתבצע באמצעות צ'ק או החזר כספי לאותו כרטיס אשראי דרכו בוצעה הזמנת המוצר. וכל זאת בכפוף לדרכי הפעולה ולוחות הזמנים של חברת האשראי.
36. א. חשוב לזכור: ביטול עסקה על ידי הרוכש יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010. על פי החוק, רשאית Moku לגבות ממבטל העסקה דמי ביטול בשיעור של עד 5% משווי המוצר אותו רכש הרוכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
     ב.נעשתה עסקה בכרטיס אשראי והוכח כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה חברת Moku       לביצוע סליקת כרטיסי האשראי גבו ממנה תשלום בעד סליקת הכרטיס בעסקה שבוטלה, רשאית Moku לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנה .

תשלום:

37. החיוב בגין מוצר שנרכש על ידי הרוכש יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי ותנאיה, מייד לאחר רכישת המוצר על ידי הרוכש, ולפני אספקת המוצר לרוכש.
38. הרוכש יכול ליצור קשר עם Moku.co.il דרך דף צור קשר ו/או באמצעות הטלפון לצורך העברת פרטי התשלום לשם חיוב כרטיס האשראי, שלא דרך האתר.
39. ניתן לפנות ל Moku.co.il על מנת להסדיר תשלום עבור המוצר באמצעים אחרים כמו צ'יק או מזומן.
40. כל המוצרים הנמכרים באתר Moku.co.il הינם חדשים, באריזתם המקורית. בנוסף ,ב Moku אנו מוודאים כי המוצרים עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר. עם כל זאת, האחריות לשימוש במוצרים הם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. לכן, בשום נסיבות לא תחול על Moku.co.il ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, ו/או כל נזק אחר מכול סוג עקב השימוש במוצרים.
41. התשלום בגין דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית Moku.co.il לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.


הכשרות לבצע פעלת רכישה באתר:


42. הרכישה באתר היא חופשית ואינה מוגבלת עבור כל מי שעונה על הפרטים בפסקה זו.
43. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים למכירה באתר Moku.co.il ו/או כל גוף משפטי,המאוגד ו/או הרשום כדין בישראל, והמוסמך לבצע פעולת רכישה של מוצרים המוצעים ב Moku.co.il רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי התקנון הנ"ל.
44. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את Moku.co.il.
45. תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.
46. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
47. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
48. המשתמש הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי.
49. Moku.co.il יהא רשאית, למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר, ו/או לחסום פעולות של משתמש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
משתמש שהפר את אחד מתנאי תקנון האתר.
משתמש שביצע עברה ו/או מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
משתמש שמסר פרטים שגויים במתכוון באתר ו/או בטלפון.
מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב Moku.co.il ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו.
בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו רוכש ב Moku.co.il לצד ג' ו/או לסחור בו.


אספקת המוצרים:

50. זמן האספקה של המוצר תלוי בסוג המשלוח אותו יבחר מבצע הפעולה בעת ביצוע הרכישה, ובהתאם לזמן האספקה של דואר ישראל, בכפוף לתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל, יחד עם זאת, אנו מתחייבים לספק את המוצר תוך 14 ימי עבודה (ימי העבודה הם ימי א'-ה', למעט ימי שישי ושבת, ערבי חג, ימי חג, חגים, מועדים ושבתונים) מרגע שהובטח כי תשלום מלא בגין הרכישה עבר ל moku.co.il, ספירת ימי העבודה מתחילה מסוף יום העבודה שבו הובטח כי תשלום מלא בגין הרכישה עבר ל moku.co.il .
51. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש או למקבל הסחורה על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, moku.co.il תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד moku.co.il ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה.
52. מסירת פרטים שגויים עלולה לעקב או אף למנוע את אספקת המוצר שהזמין מבצע הפעולה.
53. moku.co.il תספק את המוצר שאותו הזמין מבצע הפעולה, לכתובת בישראל, שנמסרה בעת הרכישה.
54. moku.co.il תספק רק מוצר שהתשלום עבורו שולם במלואו, באמצעות אחד מאמצעי התשלום שפורטו לעיל.

55. moku.co.il לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה, ו/או לאי-אספקה הנגרם כתוצאה מכוח עליון, מלחמה, ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של moku.co.il לרבות שביתות, השבתות וכדומה ו/או עקב שיבושים באספקה ו/או בשירות שיגרמו ע"י דואר ישראל.
56. מעת מסירת המוצר לדואר ישראל אין ל moku.co.il אחריות נוספת כלפי מבצע הפעולה, moku.co.il לא ישא באחריות כלפי הרוכש ו/או מקבל המשלוח בגין כל נזק שייגרם לרוכש ו/או למקבל המוצר עקב איחורים באספקה, תקלות או שיבושים באספקה, וזאת בתנאי שרשם את הכתובת שנמסרה בעת הרכישה. במידה ויתברר ל moku.co.il כי אין באפשרותה לספק את המוצר הנרכש לרוכש, וזאת במסגרת האמצעים הרגילים, ו/או היא איננה מסוגלת להבטיח כי המוצר יגיע בצורה ניאותה לכתובת המשלוח ו/או לרוכש ו/או למקבל המוצר, תהיה moku.co.il רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
57. באזורים מוגבלים לגישה ביטחונית moku.co.il תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עימם מראש.
58. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה (הובלה לקומות גבוהות ללא הימצאות מעלית בבניין, ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים) ו/או משלוח מחוץ לישראל, אספקת מוצרים באמצעים אחרים מלבד אלו המפורטים באתר אפשרית בתיאום מראש ובעלות נוספת מהעלויות המפורטות באתר, לאחר תיאום מול צוות האתר moku.co.il , הרוכש יכול ליצור קשר עם moku.co.il דרך דף צור קשר ו/או באמצעות הטלפון לצורך תיאום משלוח באמצעים אחרים.
59. במקרה שהרוכש מעוניין להחזיר את המוצר (ראה מדיניות החזרת מוצרים) עליו להחזיר את המוצר ל moku.co.il על חשבונו ובאריזתו המקורית, שלם, נקי, וללא פגע.
60. בעת אספקת המוצר, רשאית moku.co.il לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל הכרטיס על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

פרטים נוספים:

61. האתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי moku.co.il ו/או מי מטעמו בגין טיב ואופי השירות, יכולותיו, מגבלותיו, ו/או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
62. moku.co.il רשאית לשנות את תנאי תקנון על פי שיקול דעתה, להוסיף /ואו לגרוע מהוראות התקנון, ללא הודעה מקדימה. כל עסקת רכישה כפופה להוראות תקנון האתר כפי שפורסם באתר ושהיה בתוקף בזמן הרכישה.
63. הודעות יעברו לרוכשים במהלך ועם תום ביצוע פעולות הרכישה. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני או בפקס או בדואר תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
64. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה moku.co.il רשאית, אך לא חייבת, לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
65. על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 3%, רשאית moku.co.il להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
66. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון" יהא נבצר מ moku.co.il לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהיה moku.co.il רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים. כולם או חלקם. כוח עליון בראש סעיף זה מתכוון גם למקרים הבאים: תקלות במחשב, תקלות במערכת טלפונים ו/או תקלות במערכת תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
67. לא תהיה לכל משתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר, מפעילו, העובדים בחברה ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות של בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. בשום נסיבות לא תחול על moku.co.il ו/או moku.co.il מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזקין עונשים, נזק מקרי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג.
68. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
69. ניתן לפנות לנציגי השירות של moku.co.il בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות בנושא מידע הקשור למוצרים, בנוגע למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

אבטחת המידע:

70. moku.co.il השקיעה משאבים רבים ביצירת אתר זה ומערכת אבטחת המידע והשמירה על פרטיות המשתמש באתר. התקשורת מול המשתמש פועלת באופן מוצפן באמצעות פרוטוקול SSL. פרוטוקול זה הוא תקן רב עולמי, ומאפשר את הצפנת המידע בין השרת לדפדפן המשתמש.
71. אנו מתחייבים לעשות את מירב המאמצים למען שביעות רצון המשתמש, אך קורה וחלות הפרעות בשירות הניתן באתר. אין אנו מתחייבים שהשירות לא ייפגע ו/או יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשב moku.co.il. נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות כאלו בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר האינטרנט, אצל moku.co.il או מי מטעמו ו/או ספקיו. המשתמשים באתר מצהירים כי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
72. moku.co.il נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן, עם זאת במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליו moku.co.il לא תהיה אחראית לכול נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא ורשה.


זכויות לגבי האתר:

73. הקניין הרוחני באתר זה, כולל זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפונטים וכיוצא באלה, לרבות עיצוב האתר, היישומים, התמונות, הקבצים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיה, האייקונים, התהליכים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של moku.co.il או של צדדים שלישיים ש moku.co.il קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
74. אין בעצם הכניסה לאתר בכדי להעניק היתר ו/או רישיון ו/או זכות כלשהי בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. moku.co.il שומרת על כל זכויותה וקניינה בתכולת האתר.
75. כל מידע ו/או תצוגה המופיע באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגו, ובנוסף עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של moku.co.il ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המוצגים באתר, אלא אם כן moku.co.il נתנה את הסכמתה בכתב, לנושא זה, וכל זאת לפני ביצוע הפעולה

©כל הזכויות שמורות ל: מוקו – בגדי תינוקות | נעלי טרום הליכה | נעלי צעד ראשון | שרשרת ענברים | כותנה אורגנית | חלוק רחצה לילדיםמומלצים | תקנון האתר ויביט בניית אתרים | עיצוב אתרים